درباره تک رقمی

شاید شما هم در دوران کنکور خودتان حسابی سردرگم شده باشید. آزمون ها ، کتاب های کمک اموزشی ، DVDها و موسسات و مشاورها آنقدر متنوع و متفاوت و یا حتی متضاد هستند که بین این همه گزینه سرگردان بودن چیز عجیبی نیست.
دوران کنکور ما گذشت و دانشگاه های برتر شهر تهران قبول شدیم. با مقایسه امکانات بعضی کنکوری ها به این فکر افتادیم که باید شرایط را برای همه یکسان کنیم . از طرفی بعد از موفقیت در کنکور و دانستن راه درست پیشرفت ، تحمل دروغ و سیاه نمایی و بزرگنمایی و بعضا شیادی های بازار کنکور برایمان غیر قابل تحمل بود. خیلی زود دور هم جمع شدیم و آکادمی تک رقمی ها در مهر ۹۴ تاسیس شد.